#

Ваш проблем, наш је изазов.

Вршимо: сервисирање, текуће одржавање, оправку и ремонт свих врста пумпи, хидромотора, разводника, вентила, цилиндара и других елемената хидрауличних, пнеуматских и горивних, претежно ваздухопловних система, али и других система у оквиру специјалних машина и индустријских постројења различитих намена.

slika1

Професионализам, наш је императив.

Недеструктивно испитивање материјала које спроводимо у фази детектовања кварова доприноси економичности, а самим тим и оптимизацији ваших трошкова и уштеди времена реализације.

1. Дијагностика

 • Мерење параметара система пре оправке или сервиса
 • Дефектоскопија
  (контрола квалитета материјала без разарања, једном од метода: визуелном, пенетрационом, ултразвучном, радијационом, магнетном и др..)
 • merenje parametara sistema pre opravke

  Ваше задовољство, наша је сатисфакција.

  Дугогодишње искуство и наша стручност, гарант су за добро извршење посла. Гаранција коју дајемо на извршене услуге, доказ су квалитета извршених радова.

  2. Оправка

 • Демонтажа
 • Оправка / ремонт / репарација делова и подсистема
 • Машинска обрада
 • Пескарење
 • Фарбање
 • Masinska obrada delova, opravka,remont i reparacija delova

  Ваше поверење, наш је мотив.

  Транспарентност и партнерски однос који вам нудимо у току пружања услуга, најбољи је начин да се лично уверите у квалитет извршених радова.

  3. Монтажа

 • Састављање уређаја од ремонтованих, репарираних или нових делова или подсистема уз проверу његове функционалности
 • Сигурност ваших система - наш приоритет.

  Гарантујемо да ће ваши системи бити у потпуности функционални након наше интервенције.

  4. Провера рада

 • Мерење параметара система
 • Израда записа
 • izrada zapisa posle merenja parametara sistema. Pecat firme Mah.